Cart 0

RItote Melencong Luxe (Nude)

RM 314.25


Ritote Melencong Luxe Nude 

Harga

RM389 + RM30 SC = RM419

**Limited Edition**


AKAD JUAL BELI

:Sekiranya pembelian ini selesai, maka termaktublah urusan akad jual beli:

  • "Saya jual kepada kamu dan saya serahkan hak milik barang ini kepada kamu"
Terima kasih

@rips2020
014-228.5298
❤❤❤


#RitoteMelencongLuxe  #RitoteMelencong #RMLNude  #RitoteRizalman